Với Casamia Hội An, chủ đầu tư Đạt Phương tự tin mang đến cho Quý khách hàng những chính sách ưu đãi cạnh tranh hàng đầu trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, 100% khách hàng khi mua shophouse và biệt thự của dự án được hưởng những ưu đãi đặc biệt, cụ thể như sau:

Chiết khấu giá bán: Quý khách hàng được chiết khấu 5% tổng giá bán nếu thanh toán tiền đặt cọc đợt 2 15% tổng giá bán biệt thự (đã bao gồm đặt cọc) trước ngày 15/12/2019.
Chiết khấu vay vốn
ngân hàng:
Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất cho vay là 0% kể từ ngày ngân hàng giải ngân đầu tiên cho đến khi chủ đầu tư có thông báo bàn giao (tối đa không qua 16 tháng). Mức dư nợ được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất tối đa 70% tổng giá bán.
Khách hàng không vay vốn ngân hàng: Khách hàng không sử dụng chính sách vay vốn ngân hàng của chủ đầu tư được chiết khấu 2,0% tổng giá bán (sau chiết khấu).
Khách hàng thanh toán 95% giá trị biệt thự: Khách hàng thanh toán 95% giá trị biệt thự trước khi ký hợp đồng mua bán sẽ được giảm 5% tổng giá bán (sau chiết khấu) khi ký hợp đồng mua bán. Trong trường hợp này, khách hàng vẫn được hưởng chiết khấu 2% nếu không sử dụng chính sách vay vốn ngân hàng của chủ đầu tư.
Chính sách bổ sung: Miễn phí dịch vụ quản lý trong vòng 2 năm kể từ khi nhận thông báo bàn giao

Bên cạnh chính sách hỗ trợ tài chính nhiều ưu đãi, chính sách bán hàng dự án Casamia Hội An còn nổi bật với tiến độ thanh toán chia thành nhiều đợt linh hoạt, mỗi đợt cách nhau 30 ngày tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư và Quý khách hàng có thể chủ động về nguồn tài chính.

Chính sách
STT đợt thời hạn số tiền thanh toán
I Đặt cọc
1 Đợt1 Đặt cọc – Ký thỏa thuận đặt cọc 1.000.000.000 VNĐ
2 Đợt 2 Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký TTĐC (nhưng không muộn hơn 15/12/2019) 15% Tổng giá bán biệt thự (bao gồm VAT) (trong đó đã bao gồm đặt cọc)
3 Đợt 3 Trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký TTĐC 10% Tổng giá bán biệt thự (bao gồm VAT)
II Thanh toán theo hợp đồng mua bán
1 Đợt 1 Sau 07 ngày kể từ ngày ký HĐMB (Thời gian ký HĐMB là 60 ngày kể từ ngày đặt cọc đợt 1 5% Tổng giá bán biệt thự (bao gồm VAT)
2 Đợt 2 Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký HĐMB 15% Tổng giá bán biệt thự (bao gồm VAT)
3 Đợt 3 Trong vòng 180 ngày kể từ ngày ký HĐMB 10% Tổng giá bán biệt thự (bao gồm VAT)
4 Đợt 4 Trong vòng 270 ngày kể từ ngày ký HĐMB 10% Tổng giá bán biệt thự (bao gồm VAT)
5 Đợt 5 Trong vòng 360 ngày kể từ ngày ký HĐMB 5% Tổng giá bán biệt thự (bao gồm VAT)
6 Đợt 6 Theo thông báo nhận bàn giao biệt thự (Dự kiến Quý II/2021) 25% Tổng giá bán biệt thự (bao gồm VAT) + VAT của 5% Tổng giá bán biệt thự
7 Đợt 7 Trước khi Chủ đầu tư bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất & quyền sở hữu nhà trên đất được cấp cho Khách hàng 5% Tổng giá bán biệt thự (không bao gồm VAT)